Fluminis hora sexta

Agora que na umbría máis cálida de agosto
Fluvial hoxe regresas do baño case espida
Os peitos nesa altura sublime das estatuas
No cumio destes mármores que ha furtar o outono
Celebro miña deusa alegres esponsais
Coas lánguidas preguizas oh doces fieis amantes
Na clásica bonanza que un día han de lembrar
Os homes cos seus cantos oh deusa te convido
A entrar de pé lixeiro ardente nos meus brazos
Que saiban neses anos vindeiros cando ocupen
Os meses no diagnóstico dos versos que che escribo
Que agora oh deusa ti e o nobre evanxelista
Xacestes xuntamente en plácida nudez
E a Eros celebrastes e honrastes longo rito