Cita 3

Hai unha cousa moi curiosa na Semántica: que a palabra significado é, probablemente, a palabra con significado máis difícil de encontrar. Que é o que significa o termo significar? Paréceme que a única resposta que se pode dar é que significar significa a posibilidade de calquera tipo de información ser traducida nunha linguaxe diferente.

Claude Lévi-Strauss Mito e signifcado, 1978