(Quod nihil scitur)

Nos tempos en que Brahms construía os seus concertos
e a noite chea de símbolos chegaba á súa mesa de traballo,
raíña feita boi coa lúa sobre os cornos
escura egua de prata que menstrúa sobre a neve,
outro home camiñaba sobre as tardes de París,
silencioso ou abatido,
o seu pulso percorrido polo escuro dun tremor
e unha chama verde acesa entre o vidro das súas lentes.

Limpaba co licor as máculas da terra
e, mar entre as escumas, lambéndoas posuía
a efixie inacabada dos seus versos,
inclinado ante o fluír do río Sena
ou amante ocasional dalgunha xove libertina.

Dos dous, a historia aínda nos lega
a música de Brahms:
ese concerto para piano que estremece
ou eses outros de piano, as sinfonías,
o réquiem alemán
e aínda esa rapsodia para contralto
ou as obras para corda.

Nada fica daqueloutro home de neve.
Nin sequera unha mención da súa palabra nos xornais
ou acaso algún vestixio da súa arte cos versos,
algún escuro manuscrito
encontrado na pensión en que morría
algún anaco do novelo de fío do seu tempo.

Así que, Aurelia, escoita esta proclama:
por máis que o teu valor perdure no porvir
e poidas aínda viva sentir o seu afago
non penses que hai un triunfo verdadeiro sobre a morte.
A idade como o tempo varre o po da túa existencia
e mesmo a música se apaga.

Fotos 2

Encontro agora en caixas as fotos da derrota,
Asombros dunha luz batendo contra os corpos,
A prata reflectinte ferindo con borralla
Lugares que eu andei, terrazas, monumentos,
Amigos que roubou a morte ou o silencio,
Veráns que se perderon, invernos tan sombríos
Que as páxinas tenderon a ser escuridade,
Tan só unha leve luz, algún matiz de branco.

E abro os vellos álbumes, as caixas onde xacen
Silentes claridades e rostros a facer
Acenos e debuxos, silentes asubíos
Que xa ninguén escoita. Recortes de xornais,
Noticias obsoletas que nunca chegarán
A ser parte da Historia. Retratos que tiveron
Un día actualidade e agora mesturadas
Con sombras turbadoras do outono e da memoria.

E gardo as vellas caixas. Enterro esas imaxes.
Inhumo o seu misterio. A tarde está a deitar
Un lume de cereixas e vidros mentres bebo
O tinto da amargura, o caldo da aflición.

UN NÚMERO DE TELÉFONO

Na memoria de Antón Avilés de Taramancos

IGNORO cales poden, Antón, ser os motivos
Que, as páxinas pasando da axenda dos meus días,
Os números e nomes me impiden excluír,
Teléfonos que outrora trouxeron ao soar
A cálida cadencia das voces afastadas
De amigos que morreron.

Será porque presinto que acaso nesa liña
Que borre a túa mención, existe unha funesta
Fronteira, unha muralla, sen dúbida imposible,
O mesmo que asinar de morte unha sentenza.

Saber que xa non podo citarte pra falar,
Dicirche: irei a Noia, quixera que fixésemos
Acaso unha entrevista, non sei, unhas palabras,
Un cálido relato da vida que viviches,
E mesmo algunha idea das pautas que inda empregas
Á hora de escribir.

Mais sei que xa non podes dispor o auricular
Na beira da túa orella, sorrir e convocarme
Á noite na taberna, pedirme que non troque
Ningunha das mencións, ningunha referencia
A Olavo Bilac, tamén a Cruz e Sousa,
Poetas parnasianos, poetas brasileiros,
Modelo da túa arte e molde do teu canto,
E logo prodigarte en flores, en encomios,
Pra todos os que tentan erguer desde a palabra
A nova dignidade da patria, do país.

Por iso nesa axenda, seguir segue vixente
O número que tiñas no cabo dos oitenta.
E acaso un destes días, se fico sen máis tempo,
Sen días, sen semanas, sen décadas, sen meses,
Te chame pra quedar.