Carta de viños: Medoc

Dos pousos que deixaron os viños que bebín,
aqueles gorentados no inverno na distancia
ou eses que soñaban a luz do sol de Grecia,
ningún máis acabado, máis limpo no padal,
que aquel co que brindamos nas terras do Medoc.

Se agosto estaba cheo de feiras e de festas,
o día derrubando no cénit do seu brillo,
ti andabas concluíndo a vella ladaíña,
roendo unha mazá de soños, a laranxa
que a tarde derramara no rumbo cara a Francia.

Non foron ebriedades de viño o que sentín
senón unha lixeira fatiga, un arrebato,
un círculo fechado, vertixe polas mans,
estrelas que distantes deixaban a calor
da luz do mediodía no peito transpirando.

Así que non xurei, non dixen. O silencio
abriu como unha carta o voo da eternidade.

Nietzsche ante a loucura

Xurei algunha vez que había de deixar
o hábito infeliz de frecuentarte
e ir por outra senda camiño da beleza.

Mais vexo que non puiden cumprir o xuramento,
ser fiel a unha promesa estúpida e febril,
e sei que, pola contra, ti es a preferida,
aquela que adormece comigo nos seus brazos,
e leva a miña mente por túneles e covas,
por pozos, por eclipses, por prados no luar.

Acaso non debera. Tería que coidarme.

Os médicos anuncian que podo recaer,
pasar a derradeira etapa da existencia
sumido no silencio nalgunha institución
penando por vivir tamaña desmesura.

Mais eses son os fados e os astros que me orientan,
mariño a contemplar a azul cartografía
da noite que te enche, oh crise da razón.