Maradona

Alguén dirá de min que errei a miña vida,
Que fun ruín e débil, de feito impresentable.
Mais podo asegurar que hai glorias que merecen
Alén dese tributo do aplauso da tribuna
O pago doutro imposto que cobra a propia historia,
O rango de ousadías que Píndaro cantase.

Estamos, pois, agora no México de mil
Novencentos oitenta
E seis, aquela tarde
De máxico verán.
Eu son o que recolle intrépido a pelota
No centro dese estadio e avanza entre contrarios,
Aquel que en poucos metros arrinca xa ovacións.

O xenio que me habita, sublime, precipita
Os pasos do destino e eu mesmo son o fado,
A sorte, a estrela, o albur,
A porta que abre os eidos dos pastos da ventura.

Por iso cada toque do pé contra o balón
É case unha batalla
Gañada, un alto evento castrense, militar.
Un sobrio aceno épico
Que atinxe, sen embargo, os fastos do espectáculo.

Podedes repetir mil veces esa escena
E nunca encontraredes razón, motivo, excusa.
Así de caprichoso se amostra sempre o azar.

Por iso eses adornos, precisos, necesarios,
O esforzo derradeiro, o toque final.

E Arxentina xa gaña
a Inglaterra dous cero.

Do acontecemento

Resulta crucial a diferenza entre feito e acontecemento. Mentres o feito é algo que ten lugar como resultado da vontade, o acontecemento é o produto do devir, do azar, do fluír das cousas. A experiencia estética é sempre acontecemento, xamais feito. E ese acontecer das cousas sen nós intervir desvélanos o que os formalistas rusos chamaban estrañamento; o que Rilke tentaba explicar cando concibía a beleza como un fragmento do terrible; o que Joyce denominaba epifanía; o que Lacan distinguía como jouissance, gozo; e tutti quanti.

A diferenza entre buscar e encontrar. Ou, máis ben, ser encontrado.

Que terán algúns poemas, algunhas persoas, algunhas músicas, algúns cadros, algunhas casas, algunhas sombras… para seguiren sendo acontecementos? Unha vez tras outra. Nunca feitos, sempre acontecementos. L’événement.