Arte e xornalismo: (des)aforismos encadeados

digital photo manipulation 2

O autor, que emerxe do texto como un fantasma, convértese para o crítico sádico-anal nunha esperanza de sodomía.

Os seus (os do crítico sádico-anal) son xemidos de amante, demandas de que o seme da creación dignifique a vergoña das súas feces.

Se o poeta é un finxidor (Pessoa) e o lector un hipócrita (Baudelaire) nada máis falso que un poeta auténtico; nada máis traidor que un lector fiel.

O texto, felizmente, fica no medio, a salvo das vaidades (do poeta e do lector, tamén do crítico). Os seus grafos han sulcar ríos de séculos e mares de intemperie.

Á súa beira han de morrer grandes glorias e renomes, mil orgullos e belezas, reis, princesas, cabaleiros, catedráticos, lectores, hermeneutas e estudantes.

A derrota habita ben no país dos grandes textos.