maldita

scherezade

de todos os palacios que habitei

e torres e mansións e plácidos hostais

e casas alugadas compradas emprestadas

cabanas e galpóns e húmidos alpendres…

de todos cantos foron unha noite

acougo para o corpo

e deron en gardarme o sono nunha caixa

por ver se no descanso moraba o meu destino

por ver nesa sombra ardía o meu devir…

ningún como os teus ollos

o sitio onde ficar

a estancia do porvir nos séculos milenios…

o espazo onde ancorar

a praia onde pousar o corpo xa varado

e ver de corrixir os danos deste curso

nas febres incesantes da linguaxe

insomne o meu rotar de aspa pola noite

maldita Scherezade