Cen primaveras de Álvaro Cunqueiro

 

Realizado polo GRIAL (Grupo de Intervención Audiovisual e Literaria)  da Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo coa participación de Xosé María Álvarez Cáccamo, Anxo Angueira, Afonso Becerra, Kiko Cadaval, Manuel Forcadela, Xosé Luís Méndez Ferrín, Isabel Mociño, Román Raña Lama, Rexina Vega, é un mosaico biobibliográfico  e crítico sobre a vida e a obra do escritor mindoniense con motivo do centenario do seu nacemento.