María Mariño, a flor das raparigas en sombra

Filme do ano 2007 sobre a poeta María Mariño, coa participación de Anxo Angueira, Camiño Noia, María Xosé Queizán, Xosé María Álvarez Cáccamo, Marga do Val, Román Raña Lama, Saleta Goi, Lara Bacelo, Cristina Cameselle Solá, Ana Romaní, Xavier Xil Xardón, León Fernández Cameselle, Paula Fernández Martínez, Mon Santiso.