A navalla e a lúa

Recupero un texto, publicado en 1998 na revista arxentina de psicanálise Acheronta, e que daba por perdido. É o refugallo dun proxecto de libro que ficou sen rematar, reconvertido en artigo longo, e que, lido a día de hoxe, conserva certo interese, máxime logo da estrea cinematográfica de A Esmorga de Ignacio Vilar. Trátase dun texto que amplía o xa tratado en ‘Unha lectura psicanalíitica de A Esmorga‘, un dos materiais empregados polo elenco do filme para prepararen os seus personaxes.

Pódese descargar premendo aquí: A navalla e a lúa. Literatura e psicanálise en A Esmorga de Eduardo Blanco Amor.

Eduardo Blanco Amor