Alfándegas do tempo

Corrían as calendas do ano oitenta e sete do século pasado.

Foi Carlota Álvarez Basso quen dispuxo un encontro no verán de poetas e pintores para falarmos e convivirmos durante unhas xornadas. Á cita estaban convidados Juan de la Colina, Tono Carvajo, Pedro Muíño, Darío Álvarez Basso, Berta Álvarez Cáccamo, Ramiro Fonte, Miguel Anxo Fernán-Vello, Xavier Seoane e un servidor. Non sei se omito algún nome.

O conxunto ficou para a memoria baixo o rótulo de Pintura Alfándega-Poesía e seica foi amparado con algún tipo de apoio orzamentario mínimo pola Universidade Popular de Vigo. Houbo un clima fraternal e entrañable. Conversas e imaxes que perduran co decorrer do tempo. Eu andaba a rematar O Varredor en Outono.

Encontro en vellas caixas unhas fotos do evento.