O título deste poema sen título

Podería ser fatiga.

 

Hai quen di que todo chega:

os momentos da ruína,

cando o lume

do fantasma do tempo

non queima,

o derradeiro escintilar da noite,

os mundos a pingar desde a distancia,

os tránsitos da fenda, da falta,

o voar do esquecemento,

 

eses signos.

3c397af5c913683dd5c00873c55fe3aa