Indicacións de lectura

As páxinas que veñen,

Dispostas no vaivén dunha escritura,

Procuran e manteñen

No espectro e na figura

A mácula feroz da fermosura.

 

Son ríos que reverten

De augas acendidas polo día

E lúdicas que verten

Na noite a melodía

Dos nomes e dos verbos, fuxidía.

 

Non son para a lectura

Dos ollos recollidos no mutismo.

A chaga que supura

Ten sombra de optimismo,

Afástanos do escuro e da negrura.

 

Deberas proceder

No ritmo destas sílabas acesas

Ao lóstrego de ler

Na fe que lle profesas

Ao son, que polos labres xa remesas.

 

Así na partitura

Da estrofa na que verte o clasicismo

Asoma unha aventura

De luz e vangardismo,

As letras como augas do bautismo.

 

Achégate, por tanto,

Ao son que che asobía esta balada.

Afasta o teu quebranto

E asoma namorada

Ao ritmo desta música exaltada.

 

Descargar libro enteiro

A mácula feroz da fermosura en formato pdf

A mácula feroz da fermosura en formato epub

 

39016680680_62f050b4ee_o