Entropía

Os ceos están na orixe do romantismo na imaxe neoclásica.
A sexta de Beethoven. E a súa tormenta. Turbando o espertar feliz de encontrarse no campo.
Sintagma e entropía.
Harmonía e trebón.
As cordas pitagóricas e a percusión. 
Verdi e Wagner. 
A segunda lei da termodinâmica. Cando un sistema reduce a súa entropía no interior esta aumenta no exterior.