As dúas polarizacións básicas da escrita casariana

Este traballo forma parte dun traballo de dimensións moito maiores que estamos a desenvolver desde hai un tempo a partir da obra literaria de Carlos Casares. Trátase dunha análise e descrición da súa poética feita segundo os recursos da semiótica greimasiana, da psicanálise e da crítica da ideoloxía. Encontramos que estes trebellos analíticos producen resultados de interese á hora de dar conta da evolución histórica e estética da nosa tradición narrativa ao longo dos últimos lustros. Moitos dos asuntos que son relatados aquí serán obxecto de obxecto de estudo en dimensións amplificadas nun traballo aínda sen rematar mais que xa camiña cara á súa culminación, tanto na concepción como na redación.