Nihil

Unha idea manifesto. Non a esquezas.

O concepto é o tempo da cousa.

Foi Hegel quen o dixo. E eu subscribo.

Mais hai unha aporía: nihil.

Porque se toda palabra é signo

e o signo é sempre signo dunha cousa

a palabra nihil só pode ser signo de loucura

se nada ten que trasladar.

Daquela nihil existe porque debe haber algo.

Algo que sexa nada.

Así que nada é ausencia ou é baleiro.

O presente do ausente.

A presenza da ausencia.

Porque a ausencia do ausente é presente.

Porque a presenza do presente non é ausente.

Fossil Fool by Ben Goossens