Das árbores negras

A homofonía en lingua francesa entre a palabra cygne (cisne) e a palabra signe (signo) fixo que a figura do cisne negro adquirise gran relevancia como imaxe. De maneira que en pleno irracionalismo, na transición de século, no momento da quebra da alianza entre a linguaxe e o mundo, o cisne negro certificaba a escuridade do signo, a condición de potencia sen fin do significante, a plusvalía infinita do seu goce de sentido, iso que, despois, Lacan chamará obxecto a.

Os cisnes negros existen mais foran descoñecidos en Europa até que chegaron importados das antípodas. Que a figura elegante e inmaculada do cisne, elixida como disfrace por Zeus para seducir a Leda, puidese mostrarse como mancha era outra proba contundente da morte de Deus, que proclamaba o Zaratustra de Nietzsche. Se os cisnes/signos son negros quen poderá fiarse das palabras ou darlles un sentido de eternidade a nada que fose dito. Zeus (Deus) disfrazado de signo negro. 

Temos insistido aquí na importancia da écfrase como medio de conexión entre a palabra e a imaxe e estou por afirmar que moitos dos logros pictóricos do noso tempo proveñen desa conxunción. O goce do Outro e o goce de sentido. A percepción que adquire denominación antes de tornarse intelección por medio do sentido.

O cisne negro é, así, outra das probas de como a mirada está feita de palabras, de como, a partir de algo que amañece na linguaxe verbal, accedemos á construción dese algo con imaxes. E, pola contra, do poder evocador da imaxe, do seu xogo interminable de significación. 

Desde hai un tempo tomeille aprezo aos ceos negros. É o resultado dun certo protocolo na edición da foto consistente en suprimir o ciano e o azul sobre unha imaxe a cores. En ocasións resulta imposible porque o ciano e o azul están distribuídos de xeito imperceptible por todo o espectro de luz, por todo o fantasma de luz, por toda a fantasía de luz.

Ceos anoitecidos e árbores negras.