O agasallo da escrita

Creo na escrita como sistema de reparación, como exercicio de cura, como ascese de saneamento. En realidade ascese non quería dicir outra cousa que exercicio, práctica, actividade. De maneira que o descritor e a súa ximnasia, a descrición, son en realidade non tanto unha virtude como un cumprimento, unha funcion, unha execución.

É este un oficio ascético, un ministerio que precisa dunha actividade que invita á reflexión, unha reflexión que se proxecta na nova actividade. Un bucle, un ciclo continuado. 

Quen describe recibe unha comunicación do mundo e pon en funcionamento unha resposta. O descritor é, por tanto, un dialogante. E o diálogo é a súa morada. 

O descritor reside na fonda do diálogo, do coloquio co mundo. Habita na conversa, na leria, na parolada, no palique, no parrafeo. O descritor, ademais, non precisa de ningunha especialización. Abóndalle con nacer humano para que a súa ascese se lle sume engadida. Esta nosa exección na historia, na existencia, no espazo-tempo determinado, é a nosa condición de especie. 

E froito desa condición xorde a linguaxe, o magma que flúe no caudal que haberemos de cruzar miles de millóns de veces no diálogo co tempo e co espazo, cos outros humanos exectados que nos acompañan na viaxe. 

Nós mesmos somos espazo-tempo. Espazo é o noso corpo. Un volume que medra e decrece mentres flúe. Que aumenta e mingua. Que permanece e se altera. Que devén. Exemplo somos de como a repetición e a diferenza conviven. O feito de que, cada certo tempo, as nosas células se renoven por completo, sen que iso afecte ao individuo, ao suxeito que subxace. E nese torbeliño e labirinto de movemento e confusión recibimos un agasallo, que sería divino de existiren os deuses: a linguaxe. A descrición é, por tanto, unha potencia, moito máis que un acto.