A un rei fugaz

Este que aquí contemplas

                        aos séculos rendido,

o que xace nesta hora,

                        monarca esclarecido,

o que antano foi varón

                        polo tempo sometido,

este que vés mirar

                        polas décadas vencido,

se varón e valeroso

                        pola morte obedecido,

se mancado e randeante

                        pola morte perseguido,

foi, porén, da morte infiel

e da morte un inimigo. 

Lembra sempre, camiñante, 

                        no teu rumbo cara ao olvido

que non hai querer, facenda,

                        nin saber nin poderío,

que nos furte da viaxe 

cara ao último extravío.