Hortensia

divina hortensia embriagadora
da luz de medianoite,
cálice sagrado do viño e do fermento
da uva polo sangue,
herba do aire,
herba do mar,
nenúfar e ninfea
de grandes follas, floreada
de branco e de amarelo,
ti, sátira e sabia,
canción do fenecer,
crepúsculo da alba,
que insistes en levarme, veloz en poldro bravo,
ás viñas en que acendes uvas brancas,
non esquezas que o máis alto
dos presentes, o agasallo
máis gabado, enaltecido,
sempre foi o do canto