O louco, o amante, o poeta

Podemos supor, con Zizek e con Lacan, que haxa tres tipos de acontementos: acontecementos imaxinarios, acontecementos simbólicos e acontecementos reais, e que estarían vencellados, respectivamente, coa tríade shakespereana do louco, o amante e o poeta.

O louco porque habita a dimensión do imaxinario, confundíndoa coa realidade; o amante porque identifica a persoa amada coa Cousa absoluta, nun curto-circuíto entre significado e significante; o poeta porque fai aparecer un fenómeno sobre o pano de fondo do baleiro do real.