O MITO DO ETERNO RETORNO

Cunqueiro en Mondoñedo

o mesmo que un país contemplado desde o tren que atravesa devagar as néboas da fronteira, así moitos dos días…

que se o pasado é o futuro do presente (porque todo canto agora é no futuro será canto outrora foi) o presente é o pasado do futuro (porque todo canto é foi canto será)

…regresan arestora do porvir

as torres derrubadas,

as dársenas do atlántico,

os lentos animais que sometían

as lágrimas,

o outono