Bitácora e Nausícaa

No conoce el arte de la navegación
quien no ha bogado en el vientre
de una mujer, remado en ella,
naufragado
y sobrevivido en una de sus playas.

Cristina Peri-Rossi

Xamais coñecerás a náutica mestría 
das artes de bogar pola mariña 
sen teres ancorado nos portos deliciosos 
do reino de Nausícaa. 

Xamais navegador ou nauta ou mariñeiro, 
ou simple mareante, 
terá desa destreza, perito a visitar 
as praias, litorais, costados e vertentes, 
sen guía do seu xeito nos afagos. 

Nin náufrago ou caído sen mapa nin destino
terá continuidade no percurso
se, orfo de areais, as dársenas esquece. 

E, aínda sendo así, ben pouco ha coñecer 
da luz dos seus encantos.