Do cisne

Lugares, épocas e espazos, 
moradías e estacións,
séculos e ambientes…
tránsitos dos días e ritmos da paisaxe… 
minutos que verteron no voo do acontecer 
un vello cisne branco.

Horarios que difunden
o ritmo do motor que vira no horizonte,  
o baile dos invernos a partir,
reloxos a pingar enferruxados 
á espera dun sinal de eternidade. 
nun vello cisne branco.