British Empire

Encontro entre papeis e cadernos antigos 
reliquias de 1990 
da visita ao Museu de Sir John Soane 
en Lincoln’s Inn Fields, Londres. 

Son estampas da casa en que morara 
as décadas finais da longa vida 
enchéndoa de enseres e tesouros, 
planificándoa desde o inicio 
como un museu póstumo. 

Arquitecto inglés da transición 
do clasicismo ao romantismo, 
príncipe dos lucernarios, as vidreiras e os espellos, 
arqueólogo de Exipto, Grecia e Roma, 
nos tempos en que os mozos findaban formación
cun Grand Tour á cidade de San Pedro. 

Alfaia de inesquecible beleza, 
imaxe dunha época de mudanzas 
radicais e procuras transcendentes, 
no solpor da Ilustración, no alborexar 
do século romántico, 
sempre con ecos e sospiros do glammour 
do British Empire.