Seixas

En Seixas houbo acaso propósitos de erguer
A Venecia miñota. 
Algúns dos edificios a dar conta
Dese asomo de delirio.
Un arrebato, unha demencia,
Con notas de Goa e do Brasil. 
Dou fe de que o solpor,
Inclinado a esparexerse
No torrente do Miño,
Espello envellecido de distancia,
Exhala moitas noites
Vapor de desvarío.