Descargas

Descarga  (de balde) de libros do autor esgotados ou inencontrables:

Ferida acústica de río, 1981 

O regreso das ninfas, 1985

Guía de lectura de A Esmorga de Eduardo Blanco-Amor, 1991

Guía de lectura de Á Lus Do Candil de Ánxel Fole, 1997

Diálogos na néboa: Álvaro Cunqueiro e Ramón Piñeiro na xénese da Literatura Galega de Posguerra, 2006

Xardín Queimado, 2012

Sales do ano doce, 2013

Nunca se sabe, 2014

De Tiiresias, o divino, 2015

Calquera di nada, 2017

A mácula feroz da fermosura, 2018

Libros do autor en Amazon

Entrevista en Galicia Hoxe

Voyage au Voyage au bout de la nuit bout de la nuit /The long and winding road

Que é a poesía?

Outros documentos na páxina da AELG

Algúns artigos longos de teoría e crítica literaria:

Unhas palabras de presentación. Introdución aos relatos de Camilo Gonsar
Lido o 30 de xuño de 2013 no Pazo de Trasalba na presentación do libro de Ramón Otero Pedrayo Xeórxicas do pan,

Artigos publicados neste blog:

Camilo González Suárez-Llanos: a escrita e o tempo

Entrevista a Antón Avilés de Taramancos

República e delirio na obra poética de María Xosé Queizán

Lois Pereiro, poeta dos oitenta

Álvaro Cunqueiro: maxia e realismo

Presentación DE SOMBRAS E POEMAS QUE SON CASAS DE X. M. Álvarez Cáccamo

Nova versión do programa de análise de textos ABZ

ABZ3

ABZ CONCORDANCIAS

Conferencias de Manuel Forcadela

Sobre a literatura galega contemporánea: http://tv.uvigo.es/video/33942

Sobre Lois Pereiro: http://tv.uvigo.es/es/video/39463.html

(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-64486856-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);